This page is hosted for free by cba.pl, if you are owner of this page, you can remove this message and gain access to many additional features by upgrading your hosting to PRO or VIP for just 5.83 PLN.
Do you want to support owner of this site? Click here and donate to his account some amount, he will be able to use it to pay for any of our services, including removing this ad.
Strony WWWSerwery VPSDomenyHostingDarmowy Hosting CBA.pl

World Cube Association

Regulamin Zawodów

Wersja: 2010 finalna, 14. kwietnia, 2010

Info

Ostatnie poprawki tekstowe: 17. sierpnia 2010

To make the regulations easier to read we use 'he' where the reader should read 'she or he'.
The use of the words 'must', 'must not', 'should', 'should not' and 'may' comply with RFC 2119.

Kontakt
W razie pytań, bądź wyjaśnień proszę się kontaktować z Zarządem WCA.

Informacje w Internecie
Strona World Cube Association: www.worldcubeassociation.org.
Oryginalna wersja regulaminu WCA: www.worldcubeassociation.org/regulations.
Regulamin WCA w formacie PDF.

Tłumaczenia
Chinese translation by Shihang Wang. Version 2010.
Estonian translation by Ivo Kruusamägi. Version 2010.
German translation by Florian Weingarten. Version 2010.
Hungarian translation by Olivér Nagy. Version 2010.
Japanese translation by Kentaro Nishi, Takeshi Akuzawa, Yohei Oka, Toru Omura, Shun Sakurai, Kotaro Terada, Takafumi Haseda and Ayano Yoshida. Version 2010.
Polskie tłumaczenie przez Stefana Łapickiego. Wersja 2010.
Portuguese translation by Pedro Santos Guimaraes, Carlos Alberto de Alcântara Jr. and Rafael Werneck Cinoto. Version 2010.
Romanian translation by Radu Faciu. Version 2010.
Spanish translation by Alexandre Toledo Guillén and Carlos Angosto. Version 2010.

Italian translation by Luca Feliciotto. Version 2009.
Russian translation by Anton Rostovikov. Version 2009.
Thai translation by Chonlathep Kitsinthopchai. Version 2009.

Finnish translation by Petri Vanhala. Version 2008.
French translation by Pierre Calendini and Gilles Roux. Version 2008.
Korean translation by Park Joon-Ho. Version 2008.

Czech translation by Josef Jelinek. Version 2006 v1.

Spis treści

Artykuł 1: Oficjałowie

1a)Zawody muszą posiadać następujących oficjałów: zespół organizacyjny (z jednym bądź kilkoma członkami), delegata WCA, sędziego głównego dla każdej konkurencji, sędziów, mieszaczy i osoby zapisujące wyniki.
1b)Zespół organizacyjny jest odpowiedzialny za:
 • 1b1) Wszelkie przygotowania przed i w czasie zawodów.
 • 1b2) Przygotowanie wydrukowanej lub elektronicznej wersji regulaminu WCA dostępnej w czasie zawodów.
1c)Delegat WCA dla zawodów jest odpowiedzialny za:
 • 1c1) Raportowanie do Zarządu WCA o tym czy regulamin WCA był w pełni przestrzegany w czasie zawodów. Raport musi być dostępny w ciągu tygodnia po zawodach.
 • 1c2) Raportowanie do Zarządu WCA o ogólnym przebiegu zawodów i zaistniałych incydentach. Raport musi być dostępny w ciągu tygodnia po zawodach.
 • 1c3) Wysłanie do Zarządu WCA wyników zawodów. Wyniki powinny być dostępne pod koniec ostatniego dnia zawodów.
 • 1c4) Wysłanie do Zarządu WCA korekty wyników zawodów. Korekta powinna być dostępna w ciągu tygodnia po zawodach.
 • 1c5) Doradzanie innym oficjałom jeśli jest to potrzebne.
 • 1c6) Zatwierdzanie konkurencji i formatów konkurencji zawodów, przed rozpoczęciem zawodów i kiedy zmiany są potrzebne w czasie zawodów.
 • 1c7) Decydowanie o dyskwalifikacji zawodnika z zawodów, zgodnie z innymi artykułami.
 • 1c8) Dostarczenie algorytmów mieszających.
1d)Każda konkurencja musi posiadać sędziego głównego. Sędzia główny konkurencji jest odpowiedzialny za:
 • 1d1) Upewnienie się, że regulamin jest przestrzegany.
 • 1d2) Decydowanie o dyskwalifikacji zawodnika z konkurencji, jak opisane w innych artykułach.
 • 1d3) Decydowanie o rozpoczęciu rundy później lub wcześniej niż zaplanowane. W razie zmiany w harmonogramie, powinno być to jasno ogłoszone wszystkim zawodnikom.
1e)Każda konkurencja musi posiadać co najmniej jednego sędziego.
 • 1e1) Sędzia konkurencji jest odpowiedzialny za wypełnianie procedur danej konkurencji.
 • 1e2) Wszyscy zawodnicy powinni być dostępni do sędziowania, jeśli zespół organizacyjny tego potrzebuje. Kara: dyskwalifikacja zawodnika z zawodów.
1f)Każda konkurencja (poza tymi, dla których układanek się nie miesza) musi posiadać przynajmniej jednego mieszacza.
 • 1f1) Mieszacz konkurencji jest odpowiedzialny za wykonanie sekwencji mieszającej na kostce.
 • 1f2) Wszyscy zawodnicy powinni być dostępni do mieszania, jeśli zespół organizacyjny tego potrzebuje. Kara: dyskwalifikacja zawodnika z zawodów.
1g)Każda konkurencja musi posiadać co najmniej jedną osobę zapisującą wyniki.
 • 1g1) Osoba zapisująca wyniki jest odpowiedzialna za rejestrowanie wyników konkurencji.
 • 1g2) Zmiany w karcie wyników mogą być zrobione tylko po konsultacji z sędzią głównym.
1h)Zawodnicy mogą być podzieleni na grupy by uporać się z dużymi konkurencjami lub by umożliwić zawodnikom pomoc przy mieszaniu lub sędziowaniu.
 • 1h1) Sędziowie/mieszacze uczestniczący w danej rundzie nie mogą sędziować czy mieszać w swojej rundzie, do póki nie ukończą wszystkich swoich ułożeń w danej rundzie.
 • 1h2) Grupy muszą mieć różne sekwencje mieszające.
1i)Delegat WCA (przez rozpoczęciem zawodów) i sędzia główny (przed rozpoczęciem danej rundy) musi być ogłoszony zawodnikom.
1j)Wszyscy oficjałowie mogą uczestniczyć w zawodach, ale sędzia główny konkurencji nie może uczestniczyć w danej konkurencji, chyba że delegat WCA jest jednocześnie sędziom głównym.
1k)Oficjałowie mogą dzielić kilka ról (zespół organizacyjny, delegat WCA, sędzia główny, sędzia, osoba zapisująca wyniki, mieszacz).

Artykuł 2: Zawodnicy

2a)Każdy może być zawodnikiem podczas zawodów, jeśli:
 • 2a1) akceptuje regulamin WCA;
 • 2a2) spełnia wymagania zawodów, które musza być jasno ogłoszone przed rozpoczęciem zawodów;
 • 2a3) nie jest zawieszony przez Zarząd WCA.
2b)Zawodnicy młodsi niż 18 lat muszą zapytać swoich rodziców/opiekunów o zezwolenie.
2c)Rejestrujący się musi podać wszystkie wymagane informacje (przynajmniej: imię i nazwisko, kraj, datę urodzenia, płeć, informacje kontaktowe, wybrane konkurencje) by rejestracja była uważana za kompletną.
2d)Wszystkie informacje (poza: imieniem i nazwiskiem, krajem, datą urodzenia, płcią, wybranymi konkurencjami i wynikami zawodów) mogą być używane tylko dla zawodów i mogą być przekazane innym organizacjom/osobom tylko za zgodą zawodnika.
2e)Zawodnik musi być gotowy okazać paszport/dowód tożsamości podczas rejestracji na miejscu by udowodnić swoją tożsamość.
 • 2e1) Zawodnik może reprezentować kraj, którego ma obywatelstwo.
 • 2e1a) Dostępne kraje są zdefiniowane przez Wikipedia List of sovereign states ("Internationally recognized sovereign states" i "Other states").
 • 2e2) Zawodnik posiadający więcej niż jedno obywatelstwo może zmienić kraj, który reprezentuje podczas swoich pierwszych zawodów w danym roku kalendarzowym.
2f)Zawodnik musi przestrzegać zasad miejsca zawodów i zachowywać się w sposób liczący się z innymi przez cały czas trwania zawodów i kiedy przebywa w miejscu zawodów.
2g)Zawodnik musi zachować ciszę kiedy jest w określonym obszarze zawodów. Rozmowy są możliwe, ale musza być utrzymane na rozsądnym poziomie i z dala od tych, którzy układają.
2h)Zawodnik musi być całkowicie ubrany. Zawodnik może być ubrany w jeansy, spodnie, spodenki, spódnicę, obuwie, koszulkę lub sukienkę. Może mieć na sobie czapkę lub kapelusz. Ubranie nie może posiadać wulgarnego języka ani nieprzyzwoitych rysunków.
2i)Podczas układania zawodnik nie może używać urządzeń dźwiękowych ani elektronicznych (takich jak walkman, dyktafon czy dodatkowe oświetlenie).
2j)Zawodnik może zostać zdyskwalifikowany z konkurencji przez sędziego głównego, jeśli nie stawi się na czas rundy danej konkurencji.
2k)Zawodnik może zostać zdyskwalifikowany z zawodów przez delegata WCA z następujących powodów:
 • 2k1) zawodnik nie zjawił się w czasie rejestracji do zawodów;
 • 2k2) zawodnik jest podejrzany o oszukiwanie lub korumpowanie oficjałów;
 • 2k3) zachowanie zawodnika jest niezgodne z prawem, brutalne lub nieprzyzwoite, bądź zawodnik umyślnie niszczy wyposażenie zawodów albo kogokolwiek własność na miejscu zawodów;
 • 2k4) zawodnik przeszkadza lub w sposób rażący rozprasza innych podczas zawodów;
 • 2k5) zawodnik odmawia przestrzegania regulaminu WCA podczas zawodów.
2k6) Zarząd WCA może czasowo zawiesić zawodnika, jeśli stwierdzi, że zawodnik kompromituje wspólnotę zachowaniami opisanymi w Artykule 2k2, 2k3, 2k4 lub 2k5.
2l)Dyskwalifikacja następuje automatycznie lub po ostrzeżeniu, w zależności od natury wykroczenia.
2m)Zawodnicy nie mają prawa do zwrotu kosztów związanych z przybyciem na zawody w razie dyskwalifikacji.
2n)Zawodnik może zakwestionować werdykt w sposób słowny delegatowi WCA.
2o)Dyskusje są możliwe tylko w czasie zawodów, do 30 minut po dyskutowanym incydencie, przed rozpoczęciem następnej rundy danej konkurencji.
2p)Dyskusja musi być rozwiązana przez delegata WCA przed rozpoczęciem następnej rundy danej konkurencji.
2q)Dyskusje są możliwe tylko na temat parametrów uznanych przez zespół organizacyjny. Nie są możliwe dyskusje dotyczące regulaminu.
2r)Zawodnik musi zaakceptować ostateczny werdykt delegata WCA. Kara: dyskwalifikacja zawodnika z zawodów.
2s1)Zawodnikom z uszkodzonym słuchem, sędzia zamiast komend głosowych może dawać znaki rękami.
2s2)Zawodnikom niepełnosprawnym fizycznie, sędzia może pomóc w wystartowaniu i zatrzymaniu timera.
2s3)Dla zawodników z uszkodzonym wzrokiem, preinspekcja i ułożenie mogą się odbyć na kostce z różnymi teksturami lub znakami Braille'a. Faza ułożenia musi się odbyć zgodnie z przepisami dotyczącymi Układania Z Zamkniętymi Oczami. W konkurencjach z zamkniętymi oczami kostka musi mieć normalne naklejki bądź plastikowe płytki.
2t)Przed zawodami wszyscy zawodnicy powinni się zapoznać z regulaminem WCA.

Artykuł 3: Kostki

3a)Zawodnik musi przywieźć oraz używać swoich własnych kostek. Zawodnik może pożyczyć kostkę od innego zawodnika, jednak obaj zawodnicy muszą być gotowi do ułożenia, kiedy zostaną wywołani.
3b)Kostki muszą być w rozsądnym stanie, tak by normalne mieszanie było możliwe.
3c)Zawodnicy mogą używać dowolnego schematu kolorów dla kostek sześciennych, dopóki w pozycji ułożonej kostka ma jeden kolor na ściankę. Dla innych kostek zawodnik może używać dowolnej wariacji, która ma te same ruchy, pozycje i rozwiązania jak oryginalna kostka.
3d)Kostki musza mieć albo kolorowe naklejki, albo kolorowe płytki, albo faktury albo namalowane kolory.
3d1)Kostki posiadające faktury muszą mieć różne kolory na różnych ściankach, aby wspomóc mieszanie i sędziowanie.
3e)Kolory na kostce musza być trwałe, takie same w obrębie koloru i jasno rozróżnialne od innych kolorów.
 • 3e1) Naklejki/płytki/faktury/namalowane kolory mogą posiadać obrazek (w jednym kolorze), o ile wszystkie naklejki/płytki/faktury/namalowane kolory danego koloru mają obrazek i to ten sam obrazek.
3f)Naklejki/płytki/faktury/namalowane kolory nie mogą być grubsze niż 1,5 mm, bądź ogólnie dostępnej grubości dla kostek nie sześciennych.
3g)Kostki, dla gładszego obracania, mogą być wyszlifowane, bądź posmarowane dowolnym smarem.
3h)Żadne modyfikacje zwiększające podstawowe możliwości kostki nie są dozwolone. Kilka przykładów zwiększenia podstawowych możliwości kostki: nowe ruchy są możliwe, normalne ruchy są niemożliwe, więcej elementów jest widzialnych, kolory z tylnej części kostki są widzialne, ruchy są wykonywane automatycznie, więcej bądź inne pozycje ułożone.
3i)Żadne modyfikacje kostki, które powodują słaby występ czy wynik zawodnika, nie są podstawą do dodatkowego ułożenia w konkurencji.
3j)Kostki muszą być czyste i nie mogą posiadać żadnych oznaczeń, wysuniętych elementów, uszkodzeń, bądź innych różnic, które odróżniają jeden element od innych mu podobnych elementów.
3k)Kostki muszą być zaakceptowane przez sędziego przed użyciem w zawodach.
3l)Kostki sześcienne mogą mieć co najwyżej jedno logo. Dla Kostki Rubika, bądź większych kostek sześciennych logo musi znajdować się na jednym ze środkowych elementów.
 • 3l1) Bezkolorowe loga (maksymalnie 1 logo na kolor), które są wygrawerowane, nie są liczone jako logo.
3m)Wszystkie marki kostek i elementów kostek są dozwolone, dopóki kostka spełnia inne regulacje WCA.

Artykuł 4: Mieszanie

4a)Mieszacz musi wykonać sekwencję mieszającą.
4b)Kostka musi być mieszana używając losowo wygenerowanej przez komputer sekwencji mieszającej lub wymieszanej pozycji, która musi być zachowana w tajemnicy przed wszystkimi poza mieszaczami.
4c)Standardową metryką dla mieszania i układanie jest Half Turn Metric (patrz Artykuł 12).
4d)Kostki sześcienne muszą być mieszane z białą ścianką (bądź najjaśniejszą ścianką w zastępstwie) na górze oraz z zieloną ścianką (bądź najciemniejszą ścianką w zastępstwie) z przodu.
4e)Zawodnicy muszą układać te same sekwencje mieszające, bądź te same wymieszane pozycje w obrębie grup zawodników.
4f)Liczba ruchów do pomieszania kostki musi wynosić:
PuzzleDługość sekwencji mieszającej (Half Turn Metric)Program
Kostka 2x2x2Losowa pozycjaProgram mieszający
Kostka RubikaLosowa pozycjaCube Explorer wersja 4.30 lub wyższa
Kostka 4x4x440 ruchówProgram mieszający
Kostka 5x5x560 ruchówProgram mieszający
Kostka 6x6x680 ruchówProgram mieszający
Jeżeli pomieszana pozycja różni się od uzyskanej po mieszaniu delegat WCA decyduje czy jest wymagane ponowne pomieszanie.
Kostka 7x7x7100 ruchówProgram Mieszający
Jeżeli pomieszana pozycja różni się od uzyskanej po mieszaniu delegat WCA decyduje czy jest wymagane ponowne pomieszanie.
ClockLosowa pozycja
z losową pozycją pinów na końcu
Program mieszający
Megaminx70 ruchówProgram mieszający
Square-140 ruchówProgram mieszający
PyraminxLosowa pozycjaProgram mieszający
Inne kostkiDostępne na życzenie. 
Wszystkie programy życzliwie dostarczone przez Jaap Scherphuis (wszystkie kostki), Syoji Takamatsu (Pyraminx), Lucas Garron (Pyraminx), Michael Gottlieb (Pyraminx, Square-1), Tom van der Zanden (2x2x2), Conrad Rider (2x2x2), Clément Gallet i Stefan Pochmann (Megaminx) i Herbert Kociemba (Kostka Rubika).
Wszystkie programy mieszające (poza Cube Explorer) w spakowanym pliku.

Artykuł 5: Uszkodzenia Kostek

5a)Uszkodzeniami kostek są uszkodzenia kostek takie jak: wyskoczenie elementu, pęknięcie żyłki, odpadnięcie śrubki/zatyczki/naklejki.
5b)Jeśli nastąpi uszkodzenie kostki, zawodnik może wybrać kontynuację ułożenia (przed lub po naprawieniu uszkodzenia), bądź zakończyć ułożenie.
 • 5b1) Jeśli zawodnik wybierze naprawę kostki, wtedy musi on naprawiać tylko uszkodzone elementy i nie może używać elementów z innej kostki. Kara: dyskwalifikacja ułożenia.
 • 5b2) Podczas naprawy kostki, zawodnik nie może spowodować, że pozycja na kostce będzie prostsza do ułożenia niż przed uszkodzeniem. Kara: dyskwalifikacja ułożenia.
 • 5b3) Jeśli po naprawie, ale jeszcze podczas układania, zawodnik zauważy, że kostki nie da się ułożyć, może on wyciągnąć i włożyć maksymalnie 4 elementy, tak by kostkę dało się ułożyć.
 • 5b4) Dla konkurencji z zamkniętymi oczami uszkodzenie może być naprawione tylko podczas układania i musi być wykonane z zamkniętymi oczami. Kara: dyskwalifikacja ułożenia.
 • 5b5) Jeśli po ułożeniu nie funkcjonalne elementy kostki są dalej uszkodzone (jak środkowa zatyczka w kostce sześciennej) albo nie całkiem obrócone (jak środkowy klocek w kostce 5x5x5 obrócony w swoim miejscu), ale kostka poza tym jest niewątpliwie ułożona, kostkę uznaje się za ułożoną. (ocena sędziego głównego)
5c)Jeśli zawodnik miał uszkodzenie kostki, to nie daje mu to prawa do dodatkowego ułożenia.

Artykuł 6: Nagrody/Wygrane/Dyplomy

6a)Nagrody, wygrane i dyplomy mogą być dane zawodnikom zgodnie z ogłoszeniem zawodów.
6b)Zawodnik powinien być obecny na ceremonii zwycięzców, by mieć prawo do nagród/wygranych/dyplomów.
 • 6b1) Ceremonia zwycięzców powinna się odbyć w miejscu zawodów, do godziny po zakończeniu ostatniej konkurencji.
6c)Zwycięzcy nagród, wygranych lub dyplomów powinni być przygotowani do rozmowy z dziennikarzami lub innymi mediami opisującymi zawody.
6d)Zespół organizacyjny zawodów powinien mieć (co najmniej) dyplomy dla zwycięzców wszystkich kategorii, podpisane przez lidera zespołu organizacyjnego i delegata WCA.

Artykuł 7: Otoczenie

7a)Zawody mogą się odbywać w dowolnym miejscu wewnątrz bądź na zewnątrz.
7b)Widownia powinna być oddalona co najmniej 1,50 metra od zawodników.
7c)Oświetlenie w miejscu zawodów wymaga szczególnej uwagi, preferowane jest światło białe, tak by zawodnicy mogli z łatwością odróżnić kolory na kostkach.
7d)Temperatura w miejscu zawodów powinna być między 21 a 25 stopni Celsjusza.
7e)W miejscu zawodów powinien być zakaz palenia, a poziom hałasu powinien być na umiarkowanym poziomie.
7f)Timer musi leżeć bezpośrednio (żaden przedmiot pomiędzy) na stole, biurku lub jakiejś podstawie, która umożliwia układanie na stojąco. Dla Układania Stopami timer musi leżeć bezpośrednio na podłodze.
7g)Zawodnik może układać siedząc bądź stojąc.
7h)Miejsce zawodów musi posiadać obszar dla zawodników.
 • 7h1) Zawodnicy (albo grupa zawodników) którzy zostali wywołani do układania - i tylko Ci zawodnicy - muszą przebywać w obszarze dla zawodników dopóki nie ukończą ostatniego ułożenia w danej rundzie.
 • 7h2) Dla kategorii z zamkniętymi oczami zawodnicy w obszarze dla zawodników nie powinni mieć możliwości zobaczenia kostki zawodników na scenie.
 • 7h3) Zawodnicy w obszarze dla zawodników nie mogą rozmawiać na temat pomieszanej pozycji na kostce w rundzie, która trwa.

Artykuł 8: Zawody

8a)Wytyczne dla zawodów, by stały się one oficjalne według WCA:
 • 8a1) Zarząd WCA musi zatwierdzić zawody.
 • 8a2) Regulamin WCA musi być przestrzegany.
 • 8a3) Musi tam być delegat WCA (wskazany przez zarząd WCA) obsługujący zawody.
 • 8a4) Zawody muszą być jasno ogłoszone i powinny być ogłoszone co najmniej miesiąc przed rozpoczęciem zawodów.
 • 8a5) W zawodach powinno uczestniczyć co najmniej 12 zawodników.
 • 8a6) Zawody muszą być dostępne dla publiczności.
 • 8a7) Oryginalne stackmaty Speedstacks (co najmniej drugiej generacji) muszą być używane do mierzenia czasu.
8b)Otwarte zawody są otwarte dla wszystkich.
8c)Zamknięte zawody mogą być otwarte (decyzja zarządu WCA) dla:
 • osób z określoną narodowością
Żadne inne wyróżnienia nie są dozwolone by zadeklarować zawody zamkniętymi.
8d)Zawody mogą posiadać limity czasów dla rund konkurencji, by zapewnić, że harmonogram będzie utrzymany.
8f)Jeśli regulamin WCA nie jest poprawnie przestrzegany podczas zawodów, to Zarząd WCA może uznać zawody, daną konkurencję lub dane ułożenie za nieoficjalne.

Artykuł 9: Konkurencje

9a)Kostkami, w których zawody są zarządzane przez WCA, są:
 • wszystkie układanki oznaczone jako układanki Rubika;
 • wszystkie inne układanki, które układa się obracając ścianki, więc nazywane "kostkami obracanymi".
9b)Oficjalnymi konkurencjami układania na czas i ich formatami w WCA są:
KonkurencjaMożliwe formatyPreferowany format finału
Kostka Rubika'Najlepszy z x', 'Average of 5''Average of 5'
Kostka 2x2x2'Najlepszy z x', 'Average of 5''Average of 5'
Kostka 4x4x4'Najlepszy z x', 'Average of 5''Average of 5'
Kostka 5x5x5'Najlepszy z x', 'Average of 5''Average of 5'
Kostka 6x6x6'Najlepszy z x', 'Mean of 3''Mean of 3'
Kostka 7x7x7'Najlepszy z x', 'Mean of 3''Mean of 3'
Clock'Najlepszy z x', 'Average of 5''Average of 5'
Magic'Najlepszy z x', 'Average of 5''Average of 5'
Master Magic'Najlepszy z x', 'Average of 5''Average of 5'
Megaminx'Najlepszy z x', 'Average of 5''Average of 5'
Pyraminx'Najlepszy z x', 'Average of 5''Average of 5'
Square-1'Najlepszy z x', 'Average of 5''Average of 5'
9c)Specjalne oficjalne konkurencje i ich formaty w WCA, ograniczone do kostki Rubika:
KonkurencjaMożliwe formatyPreferowany format finału
Kostka Rubika: Jedną Ręką'Najlepszy z x', 'Average of 5''Average of 5'
Kostka Rubika: Stopami'Najlepszy z x', 'Mean of 3''Najlepszy z x'
Kostka Rubika: Najmniejsza Liczba Ruchów'Najlepszy z x''Najlepszy z x'
9d)Oficjalne konkurencje z zamkniętymi oczami i ich formaty w WCA, ograniczone do Kostki Rubika, 4x4x4 i 5x5x5:
KonkurencjaMożliwe formatyPreferowany format finału
Kostka Rubika: Z Zamkniętymi Oczami'Najlepszy z x''Najlepszy z x'
Kostka 4x4x4: Z Zamkniętymi Oczami'Najlepszy z x''Najlepszy z x'
Kostka 5x5x5: Z Zamkniętymi Oczami'Najlepszy z x''Najlepszy z x'
Kostka Rubika: Wiele Kostek Z Zamkniętymi Oczami'Najlepszy z x''Najlepszy z x'
9e)Nowe oficjalne konkurencje mogą być dodawane każdego roku kalendarzowego, oraz istniejące oficjalne konkurencje mogą być usuwane.
 • 9e1) Decyzje o dodaniu lub usunięciu konkurencji podejmuje Zarząd WCA, bazując na opinii społeczności.
9e4) Inne konkurencje mogą się odbywać podczas zawodów, jednak będą nieoficjalne, a zatem nie będą częścią oficjalnych wyników zawodów.
9f)Wyniki rundy liczy się jak opisane poniżej:
 • 9f1) Wszystkie wyniki czasowe poniżej 10 minut, oraz odpowiadające im averages/means są mierzone z dokładnością do setnych sekundy, gdzie averages/means zaokrągla się do najbliższej setnej sekundy (x.004 zaokrągla się do x.00, zaś x.005 do x.01).
 • 9f2) Wszystkie wyniki czasowe ponad 10 minut, oraz odpowiadające im averages/means są mierzone z dokładnością do sekund, gdzie averages/means zaokragla się do najbliższej sekundy (x.4 zaokrągla się do x, zaś x.5 do x+1).
 • 9f3) Wszystkie wyliczane wyniki i averages/means są mierzone w liczbach naturalnych, gdzie averages/means zaokrągla się do najbliższej części dziesiętnej (x.04 zaokrągla się do x.0, zaś x.05 do x.1).
 • 9f4) DNF (Did Not Finish) jest wynikiem kiedy ułożenie zostało zdyskwalifikowane bądź nie ukończone.
 • 9f5) DNS (Did Not Start) jest wynikiem jeśli zawodnik opuścił ułożenie w rundzie.
 • 9f6) W rundach 'Najlepszy z x' zawodnik ma x (<= 3) ułożeń, liczy się najlepsze ułożenie. Mogą być połączone limity czasu, na przykład: 30 minut dla 'Najlepszy z 1' lub 'Najlepszy z 2'.
 • 9f7) W rundach 'Najlepszy z x' DNF lub DNS jest najgorszym wynikiem zawodnika, jeśli wszystkie wyniki są DNF'ami i/lub DNS'ami, to najlepszym wynikiem zawodnika jest DNF.
 • 9f8) W rundach 'Average of 5' zawodnik ma 5 ułożeń. Z tych 5 ułożeń, najlepsze i najgorsze jest usuwane, zaś z pozostałych 3 ułożeń wylicza się średnią.
 • 9f9) W rundach 'Average of 5' jeden DNF albo DNS jest liczony jako najgorszy wynik, dla więcej niż jednego DNF'a i/lub DNS'a średnia wynosi DNF.
 • 9f10) W rundach 'Mean of 3' zawodnik ma 3 ułożenia, z których liczy się średnią.
 • 9f11) Jeśli w rundzie 'Mean of 3' zawodnik ma co najmniej jednego DNF'a lub DNS'a, to średnia wynosi DNF.
 • 9f12) W rundach 'Najlepszy z x' o kolejności wyników decydują najlepsze wyniki zawodników, gdzie niższy oznacza lepszy.
 • 9f13) W rundach 'Mean of' and 'Average of' o kolejności wyników decydują najlepsze średnie zawodników, gdzie niższa oznacza lepszą.
 • 9f14) Jeśli w rundzie 'Mean of' lub 'Average of' zawodnicy mają takie same średnie, wtedy o kolejności tych zawodników decydują ich najlepsze wyniki, gdzie niższy oznacza lepszy.
 • 9f15) Zawodnicy z takim samym wynikiem kończą rundę na tej samej pozycji.
 • 9f16) Dla konkurencji Kostka Rubika: Wiele Kostek Z Zamkniętymi Oczami o kolejności wyników decyduje liczba ułożonych kostek minus liczba kostek nie ułożonych (większa oznacza lepsza). Jeśli wynik jest mniejszy od 0, ułożenie jest dyskwalifikowane.
  Jeśli zawodnicy mają takie same wyniki, wtedy o kolejności decyduje całkowity czas (mniejszy oznacza lepszy).
9g)Runda kombinowana to dwie lub trzy rundy połączone w jeden okres czasu, gdzie wynik we wcześniejszej rundzie ma wpływ na zakwalifikowanie się do następnej.
 • 9g1) Runda kombinowana może być użyta by zaoszczędzić czasu w harmonogramie.
 • 9g2) O tym czy zawodnik przechodzi do następnej fazy rundy kombinowanej decyduje pozycja (najlepszych x zawodników) albo wynik (wszyscy zawodnicy z najlepszym wynikiem lepszym niż x).
9h)WCA musi prowadzić światowy ranking WCA dla pojedynczych wyników i preferowanych formatów average/mean w odpowiednich kategoriach.
9i)Wyniki oficjalnych zawodów WCA muszą być umieszczone w światowym rankingu WCA, jeśli regulamin WCA był w pełni przestrzegany.
 • 9i1) Rekordy regionalne są przyznawane dla najlepszych narodowych/kontynentalnych/światowych wyników.
 • 9i3) Jeśli zmieniły się zasady dla konkurencji, wtedy stare rekordy regionalne są uznawane dopóki nie zostaną pobite na nowych zasadach.
9j)Konkurencja może się odbyć tylko raz w ciągu zawodów.
9k)Jeśli jakaś konkurencja się odbywa, wszyscy zawodnicy mogą w niej uczestniczyć.
9l)Wszyscy zawodnicy muszą uczestniczyć w danej rundzie w tym samym okresie czasu.
9m)Konkurencje mogą posiadać co najwyżej cztery rundy.
 • 9m1) Konkurencje z 99 lub mniejszą liczbą zawodników moga mieć co najwyżej trzy rundy.
 • 9m2) Konkurencje z 15 lub mniejszą liczbą zawodników moga mieć co najwyżej dwie rundy.
 • 9m3) Konkurencje z 7 lub mniejszą liczbą zawodników moga mieć co najwyżej jedną rundę.
9o)Gdy liczymy rundy konkurencji runda kombinowana i runda kwalifikacyjna liczą się odpowiednio jako jedna runda.
9p)W wypadku gdy jest więcej niż jedna runda najlepiej sklasyfikowani zawodnicy rundy przechodzą do następnej rundy.
 • 9p1) W kazdej rundzie konkurencji, co najmniej 25% zawodników musi nie przejść do następnej rundy.
 • 9p2) Albo najlepszych x (patrz 9p1) zawodników przechodzi do następnej rundy, albo wszyscy zawodnicy, którzy osiągną odpowiedni wynik (ogłoszony przed runda).
9q)Konkurencje i rundy powinny mieć co najmniej 2 zawodników.
9r)Runda kwalifikacyjna jest to runda konkurencji odbywająca się przed pierwszą rundą danej konkurencji.
Celem rundy kwalifikacyjnej jest zakwalifikowanie niesklasyfikowanych lub nisko sklasyfikowanych zawodników do pierwszej rundy konkurencji z dużą ilością zarejestrowanych zawodników.
 • 9r1) Podczas ogłoszenia zawodów, zespół organizacyjny musi przedstawić:
  - ilu zawodników będzie startowało w pierwszej rundzie danej konkurencji
  - maksymalną liczbę zawodników w rundzie kwalifikacyjnej danej konkurencji, oraz ilu zawodników będzie się kwalifikowało do pierwszej rundy
  - jakie average/mean lub pojedyncze czasy w rankingu WCA danej konkurencji są wymagane by zakwalifikować się bezpośrednio do pierwszej rundy (lub innych rund) danej konkurencji
  - z jaką datą average/mean lub pojedyncze czasy w rankingu WCA wszystkich zawodników będą brane pod uwagę
 • 9r2) Wszyscy zawodnicy, którzy nie kwalifikują się bezpośrednio do pierwszej rundy danej konkurencji, muszą uczestniczyć w rundzie kwalifikacyjnej tejże konkurencji.
 • 9r3) Mogą pojawić się zmiany dotyczące zwiększenia maksymalnej liczby zawodników w rundzie kwalifikacyjnej lub pierwszej rundzie, albo dodania rundy kwalifikacyjnej dla świeżo zarejestrowanych zawodników. Te zmiany powinny być dokonane co najmniej miesiąc przed zawodami.
9s)Jeśli podczas rundy zawodnik nie ułoży kostki w limicie czasu, wtedy jego ułożenie może (według uznania sędziego głównego) być zatrzymane i zdyskwalifikowane przez sędziego. Sędzia główny decyduje czy zawodnik może kontynuować rundę, na przykład jeśli czas został przekroczony z powodu uszkodzenia kostki.

Artykuł 10: Pozycja Ułożona

10b)Tylko pozycja ostateczna, kiedy czas został zatrzymany, jest brana pod uwagę.
10c)Na koniec ułożenia kostka może być dowolnie zorientowana.
10d)Wszystkie elementy kostki muszą być do niej całkowicie przymocowane, oraz być w wymaganej pozycji. Wyjątki: patrz Artykuł 5: Uszkodzenia Kostek.
10e)Kostka jest ułożona wtedy gdy wszystkie ścianki mają odpowiedni kolor, oraz wszystkie kawałki kostki są wyrównane w określonych granicach.
 • 10e1) Dla wszystkich przyległych kawałków kostki (na przykład dwie przyległe, równoległe warstwy kostki sześciennej), które są przesunięte więcej niż jest to określone w Artykule 10f, uznaje się, że te dwa kawałki wymagają jednego ruchu do ułożenia (Half Turn Metric).
 • 10e2) Jeśli nie potrzeba żadnego ruchu by przywrócić kostkę do pozycji ułożonej, to uznaje się, że kostka jest ułożona bez kary.
 • 10e3) Jeśli jest potrzebny jeden ruch, uznaje się, że kostka jest ułożona z karą 2 sekund.
 • 10e4) Jeśli potrzeba więcej niż jednego ruchu, ułożenie jest uznawane jako DNF.
10f)Granice przesunięć w kostkach:
 • Kostki sześcienne: =< 45 stopni
 • Megaminx: =< 36 stopni
 • Pyraminx: =< 60 stopni
 • Square-1: =< 45 stopni (U/D) albo 90 stopni (/)

Przykłady:
Ułożona = bez kary
Przesunięcie <= 45°

Ułożona, z karą
Tylko dwie przyległe części przesunięte > 45°
Nie ułożona
Dwa przesunięcia > 45°
Ułożona, z karą
Jedno przesunięcie > 45°

Ułożona = bez kary
Wszystkie przesunięcia <= 45°
Ułożona = bez kary
Przesunięcie <= 45°
Nie ułożona
Dwa przesunięcia > 45°

Ułożona = bez kary
Wszystkie przesunięcia <= 45°
Ułożona, z karą
Jedno przesunięcie > 45°

10g)Magic (i podobne układanki) muszą leżeć płasko na macie. Minimalny kąt jaki mogą tworzyć płytki z przyległymi płytkami to 135°.
10g1) Jeśli jedna, bądź dwie pary płytek tworzą ze sobą mniejszy kąt, a układanka poza tym jest ułożona, to uznaje się ją jako ułożoną z karą 2 sekund. W innych wypadkach wynikiem jest DNF.
10h)Inne kostki są ułożone zgodnie z ogólnie uznanym celem danej kostki, z zastosowaniem regulacji dotyczących kostek sześciennych, jeśli jest to możliwe.

Artykuł 11: Incydenty

11a)Incydentami są:
 • 11a1) Niepoprawne wykonanie procedur konkurencji, przez oficjała lub zawodnika.
 • 11a2) Zakłócenie, rozproszenie lub uszkodzenia infrastruktury (takie jak brak zasilania, alarm).
 • 11a3) Niepoprawne działanie sprzętu.
11b)W przypadku incydentu podczas konkurencji sędzia główny tej konkurencji musi zdecydować co następuje.
11d)Jeśli regulamin WCA nie jest w pełni jasny, bądź incydent nie jest opisany w regulaminie WCA, sędzia główny musi zadecydować bazując na sprawiedliwym, sportowym zachowaniu, po konsultacji z delegatem WCA.
11e)W przypadku incydentu sędzia główny może przyznać zawodnikowi dodatkowe wystąpienie, które zastąpi wystąpienia, dla którego nastąpił incydent.
11f)Sędzia główny i delegat WCA nie mogą podejmować decyzji na podstawie analizy obrazu wideo czy fotografii.

Artykuł 12: Notacja

12a)Notacja dla kostki Rubika i podobnych kostek:
Ruchy Ściankami:
 • 12a1) Zgodnie z ruchem wskazówek zegara, 90 stopni: F (przednia ścianka), B (tylna ścianka), R (prawa ścianka), L (lewa ścianka), U (górna ścianka), D (dolna ścianka).
 • 12a2) Przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, 90 stopni: F', B', R', L', U', D' (patrz 12a1).
 • 12a3) Zgodnie z ruchem wskazówek zegara, 180 stopni: F2, B2, R2, L2, U2, D2 (patrz 12a1).
 • 12a4) Przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, 180 stopni: F2', B2', R2', L2', U2', D2' (patrz 12a1).
Ruchy Dwoma Zewnętrznymi Warstwami (zewnętrzna warstwa razem z przyległą wewnętrzną warstwą):
 • 12a5) Zgodnie z ruchem wskazówek zegara, 90 stopni: Fw, Bw, Rw, Lw, Uw, Dw. (patrz 12a1).
 • 12a6) Przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, 90 stopni: Fw', Bw', Rw', Lw', Uw', Dw' (patrz 12a5).
 • 12a7) Zgodnie z ruchem wskazówek zegara, 180 stopni: Fw2, Bw2, Rw2, Lw2, Uw2, Dw2 (patrz 12a5).
 • 12a8) Przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, 180 stopni: Fw2', Bw2', Rw2', Lw2', Uw2', Dw2' (patrz 12a5).
Ruchy Wewnętrzną Warstwą (tylko warstwa przyległa do zewnętrznej warstwy):
 • 12a9) Zgodnie z ruchem wskazówek zegara, 90 stopni: f, b, r, l, u, d. (patrz 12a1).
 • 12a10) Przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, 90 stopni: f', b', r', l', u', d' (patrz 12a9).
 • 12a11) Zgodnie z ruchem wskazówek zegara, 180 stopni: f2, b2, r2, l2, u2, d2 (patrz 12a9).
 • 12a12) Przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, 180 stopni: f2', b2', r2', l2', u2', d2' (patrz 12a9).
Ruchy Środkową Warstwą (środkowa warstwa dla kostek z nieparzystą liczbą warstw, dwie środkowe warstwy dla kostek z parzystą liczbą warstw):
 • 12a13) Zgodnie z ruchem wskazówek zegara, 90 stopni: M (taki sam kierunek jak L), S (taki sam kierunek jak F), E (taki sam kierunek jak D). (patrz 12a1).
 • 12a14) Przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, 90 stopni: M', S', E' (patrz 12a13).
 • 12a15) Zgodnie z ruchem wskazówek zegara, 180 stopni: M2, S2, E2 (patrz 12a13).
 • 12a16) Przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, 180 stopni: M2', S2', E2' (patrz 12a13).
Half Turn Metric (HTM) jest zdefiniowana tak, że:
 • 12a17) Każdy ruch z kategorii Ruchy Ściankami i Ruchy Dwoma Zewnętrznymi Warstwami jest liczony jako 1 ruch.
 • 12a18) Każdy ruch z kategorii Ruchy Wewnętrzną Warstwą i Ruchy Środkową Warstwą jest liczony jako 2 ruchy.
 • 12a19) Każdy obrót jest liczony jako 0 ruchów.
12b)Obroty dla kostek sześciennych:
 • 12b1) Zgodnie z ruchem wskazówek zegara, 90 stopni: [f] lub z, [b] lub z', [r] lub x, [l] lub x', [u] lub y, [d] lub y'. (patrz 12a1).
 • 12b2) Przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, 90 stopni: [f'] lub z', [b'] lub z, [r'] lub x', [l'] lub x, [u'] lub y', [d'] lub y (patrz 12b1).
 • 12b3) Zgodnie z ruchem wskazówek zegara, 180 stopni: [f2] lub z2, [b2] lub z2, [r2] lub x2, [l2] lub x2, [u2] lub y2, [d2] lub y2 (patrz 12b1).
 • 12b4) Przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, 180 stopni: [f2'] lub z2', [b2'] lub z2', [r2'] lub x2', [l2'] lub x2', [u2'] lub y2', [d2'] lub y2' (patrz 12b1).
12c)Notacja dla Square-1:
(trzymając mniejszą część środkowej warstwy po lewej stronie na przedniej ściance)
 • 12c1) (x,y) oznacza: obrót górnej warstwy x razy 30 stopni zgodnie z ruchem wskazówek zegara, obrót dolnej warstwy y razy 30 stopni zgodnie z ruchem wskazówek zegara, następnie obrót prawej części kostki o 180 stopni.
12d)Notacja dla Megaminx'a (notacja tylko do mieszania):
 • 12d1a) Zgodnie z ruchem wskazówek zegara, 72 stopnie: U (górna ścianka).
 • 12d1b) Przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, 72 stopnie: U' (górna ścianka).
 • 12d2) Inne ruchy wykonuje się utrzymując w miejscu 3 klocki z lewej, górnej części kostki:
 • 12d2a) Obrót zgodnie z ruchem wskazówek zegara o 72 stopnie całej kostki, poza warstwą zawierającą lewe górne trzy klocki: R+ (pionowe warstwy), D+ (poziome warstwy).
 • 12d2b) Obrót przeciwnie do ruchu wskazówek zegara o 72 stopnie całej kostki, poza warstwą zawierającą lewe górne trzy klocki: R- (pionowe warstwy), D- (poziome warstwy).
 • 12d2c) Obrót zgodnie z ruchem wskazówek zegara o 144 stopnie całej kostki, poza warstwą zawierającą lewe górne trzy klocki: R++ (pionowe warstwy), D++ (poziome warstwy).
 • 12d2d) Obrót przeciwnie do ruchu wskazówek zegara o 144 stopnie całej kostki, poza warstwą zawierającą lewe górne trzy klocki: R-- (pionowe warstwy), D-- (poziome warstwy).
12e)Notacja dla Pyraminx'a:
 • 12e1) Ruchy są wykonywane z dolną ścianką całkowicie poziomo i przednią ścianką w stronę osoby, która trzyma Piraminx'a.
 • 12e2) Zgodnie z ruchem wskazówek zegara, 120 stopni: U (górne dwie warstwy), L (lewe dwie warstwy), R (prawe dwie warstwy), B (tylne dwie warstwy)
  u (górny wierzchołek), l (lewy wierzchołek), r (prawy wierzchołek), b (tylny wierzchołek).
 • 12e3) Przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, 120 stopni: U' (górne dwie warstwy), L' (lewe dwie warstwy), R' (prawe dwie warstwy), B' (tylne dwie warstwy)
  u' (górny wierzchołek), l' (lewy wierzchołek), r' (prawy wierzchołek), b' (tylny wierzchołek).
12f)Dodatkowa notacja dla kostek 6x6x6 i 7x7x7:
Ruchy Dwoma Warstwami (dwoma zewnętrznymi warstwami):
 • 12f1) Zgodnie z ruchem wskazówek zegara, 90 stopni: 2F, 2B, 2R, 2L, 2U, 2D. (patrz 12a1).
 • 12f2) Przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, 90 stopni: 2F', 2B', 2R', 2L', 2U', 2D' (patrz 12a5).
 • 12f3) Zgodnie z ruchem wskazówek zegara, 180 stopni: 2F2, 2B2, 2R2, 2L2, 2U2, 2D2 (patrz 12a5).
 • 12f4) Przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, 180 stopni: 2F2', 2B2', 2R2', 2L2', 2U2', 2D2' (patrz 12a5).
Ruchy Trzema Warstwami (trzema zewnętrznymi warstwami):
 • 12f5) Zgodnie z ruchem wskazówek zegara, 90 stopni: 3F, 3B, 3R, 3L, 3U, 3D. (patrz 12a1).
 • 12f6) Przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, 90 stopni: 3F', 3B', 3R', 3L', 3U', 3D' (patrz 12a5).
 • 12f7) Zgodnie z ruchem wskazówek zegara, 180 stopni: 3F2, 3B2, 3R2, 3L2, 3U2, 3D2 (patrz 12a5).
 • 12f8) Przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, 180 stopni: 3F2', 3B2', 3R2', 3L2', 3U2', 3D2' (patrz 12a5).

Artykuł A: Układanie Na Czas

A1)Próby w konkurencjach z kategorii Układanie Na Czas muszą spełniać następującą procedurę.
 • A1a) Limit czasu wynosi 10 minut, albo mniej/więcej jeśli ogłoszone przed konkurencją.
 • A1b) Stoper jest stosowany do mierzenia czasu, oprócz Stackmaty, jeśli limit jest większy niż 10 minut. Jeśli czas ułożenia kostki jest mniejszy niż 10 minut, czas ze Stackmaty jest wynikiem, w przeciwnym razie czas ze stopera jest wynikiem.
A2)Mieszanie
 • A2a) Zawodnik zanosi kostkę mieszaczom i czeka w obszarze zawodników aż zostanie wywołany do ułożenia.
 • A2b) Mieszacz miesza kostkę zgodnie z regulacjami w Artykule 4.
 • A2c) Zawodnik nie może widzieć kostki pomiędzy czasem mieszania kostki, a rozpoczęciem preinspekcji.
 • A2d) Podczas odbierania kostki od mieszacza, sędzia dokonuje szybkiej inspekcji kostki. W razie wątpliwości sędzia kontaktuje się z mieszaczem w celu dokładnego sprawdzenia.
 • A2e) Sędzia kładzie kostkę na Stackmacie i zakrywa ją całkowicie przedmiotem.
A3)Preinspekcja
 • A3a) Przed rozpoczęciem ułożenia zawodnik może obejrzeć kostkę.
 • A3a1) Zawodnik ma maksymalnie 15 sekund na obejrzenie kostki i rozpoczęcie ułożenia.
 • A3b) Sędzia resetuje timer i stoper.
 • A3b1) Kiedy sędzia i zawodnik wspólnie zgodzą się, w ciągu minuty, że zawodnik jest gotowy by rozpocząć preinspekcję, sędzia mówi 'GOTOWY?'.
 • A3b2) Kiedy zawodnik potwierdzi, sędzia odkrywa kostkę po 1 sekundzie. W tym samym momencie sędzia włącza stoper.
 • A3c) Podczas preinspekcji zawodnik może podnieść kostkę.
 • A3c1) Zawodnik nie może wykonywać ruchów. Kara: dyskwalifikacja ułożenia.
 • A3c2) Jeśli kawałki kostki nie są wyrównane, zawodnik może je poprawić, ale tylko by je wyrównać (dla kostki sześciennej wyrównanie nie może przekroczyć 45 stopni).
 • A3c3) Zawodnik może zresetować timer przed rozpoczęciem ułożenia.
 • A3d) Na koniec preinspekcji, zawodnik musi położyć kostkę na Stackmacie, w orientacji i pozycji jaką sobie zażyczy.
 • A3d1) Kostka musi leżeć na macie, nie na timerze Stackmaty.
 • A3d2) Kiedy czas preinspekcji osiąga 8 sekund, sędzia mówi '8 sekund'.
 • A3d3) Kiedy czas preinspekcji osiąga 12 sekund, sędzia mówi 'START'.
A4)Rozpoczęcie Ułożenia
 • A4b) Zawodnik musi położyć ręce na sensorach Stackmaty z palcami dotykającymi sensorów i dłońmi do dołu. Kara: 2 sekundy.
 • A4b1) Zawodnik nie może mieć kontaktu fizycznego z kostką przed rozpoczęciem ułożenia. Kara: 2 sekundy.
 • A4d) Zawodnik rozpoczyna ułożenie upewniwszy się, że światełko na timerze pali się na zielono, a następnie zabierając ręce z timera, co powoduje wystartowanie timera.
 • A4d1) Zawodnik musi rozpocząć ułożenie w ciągu 15 sekund od rozpoczęcia preinspekcji. Kara: 2 sekundy.
 • A4d2) Zawodnik musi rozpocząć ułożenie w ciągu 17 sekund od rozpoczęcia preinspekcji. Kara: dyskwalifikacja ułożenia.
 • A4e) Kary czasowe dla Rozpoczęcia Ułożenia nie kumulują się. Może być maksymalnie jedna kara czasowa za Rozpoczęcie Ułożenia.
A5)Podczas Ułożenia
 • A5a) Podczas preinspekcji oraz ułożenia, zawodnik nie może się komunikować z nikim poza sędzią. Kara: dyskwalifikacja ułożenia.
 • A5b) Podczas preinspekcji oraz ułożenia, zawodnik nie może mieć pomocy od nikogo ani żadnych przedmiotów (innych niż blat). Kara: dyskwalifikacja ułożenia.
A6)Kończenie Ułożenia
 • A6a) Zawodnik kończy ułożenie wypuszczając kostkę i potem zatrzymując timer.
 • A6b) Zawodnik jest odpowiedzialny za to by timer został zatrzymany poprawnie.
 • A6b1) Jeśli timer zatrzyma się przed skończeniem ułożenia, oraz timer wskazuje 0.01 - 0.05, wtedy ułożenie jest zastępowane dodatkowym ułożeniem, chyba że zawodnik specjalnie zatrzymał wcześniej timer (decyzja sędziego głównego).
 • A6b2) Jeśli timer zatrzyma się przed skończeniem ułożenia, oraz timer wskazuje 0.06 lub wiecej, wtedy ułożenie jest zdyskwalifikowane, chyba że zawodnik może udowodnić, że timer źle zadziałał.
 • A6c) Timer musi zostać zatrzymany obiema rękami, z obiema rękami płasko i dłońmi do dołu. Kara: 2 sekundy.
 • A6d) Zawodnik musi całkowicie wypuścić kostkę przed zatrzymaniem timera. Kara: 2 sekundy.
 • A6e) Zawodnik nie może dotykać ani wykonywać ruchów na kostce zanim sędzia nie sprawdzi kostki. Kara: dyskwalifikacja ułożenia.
 • A6f) Zawodnik nie może resetować timera zanim sędzia nie zapisze rezultatu na karcie zawodnika. Kara: dyskwalifikacja ułożenia (zależy od sędziego).
 • A6g) Sędzia musi sprawdzić kostkę bez wykonywania ruchów ani wyrównywania ścianek i sprawdzić czy kostka została całkowicie ułożona.
 • A6h) W razie wątpliwości żadne ruchy ani wyrównania nie mogą być wykonywane na kostce zanim spór nie zostanie rozwiązany, angażując sędziego głównego jeśli potrzeba. Kara: dyskwalifikacja ułożenia (zależy od sędziego).
 • A6i) Kary czasowe dla Kończenia Ułożenia nie kumulują się. Może być maksymalnie jedna kara czasowa za Kończenie Ułożenia.
A7)Administracja
 • A7a) Jeśli sędzia zdecyduje, że ułożenie jest poprawne, sędzia mówi 'OK'.
 • A7b) Sędzia zapisuje wynik do karty zawodnika i następnie podpisuje imieniem lub podpisem.
 • A7b1) W razie kary, sędzia zapisuje wynik z timera, a obok wpisuje karę. (Przykład zapisu: 17.65 + 2 = 19.65).
 • A7c) Zawodnik jest odpowiedzialny za sprawdzenie wyniku w karcie, niezwłocznie po tym jak sędzia go zapisze.
 • A7d) Jeśli sędzia dał karę, to sędzia mówi 'KARA'. Zawodnik musi podpisać wynik w karcie.
 • A7e) Jeśli wynikiem jest DNF, to sędzia mówi 'NIE UŁOŻONE'. Zawodnik musi podpisać wynik w karcie
 • A7f) Na koniec rundy zawodnika sędzia dostarcza kartę zawodnika do osoby zapisującej wyniki.

Artykuł B: Układanie Z Zamkniętymi Oczami

B1)Standardowa procedura jest taka jak opisana w Artykule A (Układanie Na Czas).
Dodatkowe/specjalne zasady dla układania z Zamkniętymi Oczami są opisane poniżej.
 • B1a) Nie ma preinspekcji.
 • B1b1) Zawodnicy muszą przynieść swoje własne opaski.
 • B1b2) Opaski muszą być sprawdzone przed delegata WCA przed użyciem ich w zawodach.
 • B1c) Zawodnik nie może dotykać wewnętrznych części kostki. Kara: dyskwalifikacja ułożenia.
 • B1d) Faza układania musi się odbyć na kostce z płytkami, naklejkami lub namalowanymi kolorami, bez różnych faktur oraz oznaczeń.
B2)Rozpoczęcie Ułożenia
 • B2a) Sędzia resetuje timer i stoper.
 • B2b) Zawodnik musi umieścić ręce na sensorach Stackmaty z palcami dotykającymi sensorów i dłońmi do dołu. Kara: 2 sekundy.
 • B2c) Zawodnik nie może mieć żadnego kontaktu fizycznego z kostką zanim rozpocznie ułożenie. Kara: 2 sekundy.
 • B2d) Zawodnik rozpoczyna ułożenie zabierając ręce z timera, co startuje timer.
 • B2d1) Zawodnik musi usunąć zakrycie z kostki po rozpoczęciu ułożenia.
 • B2e) Kiedy stoper jest używany jako dodatek do Stackmaty, sędzia startuje stoper dokładnie wtedy gdy zawodnik rozpoczyna ułożenie.
B3)Zapamiętywanie
 • B3a) Podczas zapamiętywania jak i układania zawodnik może podnieść kostkę.
 • B3b) Zawodnik nie może robić notatek. Kara: dyskwalifikacja ułożenia.
B4)Podczas Układania
 • B4a) Po zapamiętywaniu zawodnik zakłada opaskę.
 • B4b) Zawodnik nie może wykonywać ruchów na kostce zanim całkowicie nie założy opaski.
 • B4c) Podczas całego ułożenia sędzia musi trzymać kartkę papieru bądź podobny przedmiot (nie ograniczając fizycznego poruszania się zawodnika) pomiędzy twarzą zawodnika a kostką, dopóki kostka nie jest w pozycji, w której podglądanie nie jest możliwe.
 • B4d) Zawodnik nie może patrzeć na pozycję kostki w żadnym momencie ułożenia. Kara: dyskwalifikacja ułożenia.
 • B4e) Zawodnik może ściągnąć i założyć opaskę zanim wykona pierwszy ruch na kostce.
B5)Kończenie Ułożenia
 • B5a) Kiedy jest używana Stackmata, zawodnik kończy ułożenie puszczając kostkę i następnie zatrzymując timer.
 • B5b) Kiedy używany jest stoper, zawodnik kończy ułożenie odkładając kostkę na blat i oznajmiając sędziemu, ze ułożenie zostało zakończenie. W tym momencie sędzia zatrzymuje stoper.
 • B5c) Zawodnik może ściągnąć opaskę przed zatrzymaniem timera, ale po ściągnięciu opaski już żadne ruchy nie będą mogły być wykonywane na kostce. Kara: dyskwalifikacja ułożenia.

Artykuł C: Układanie Jedną Ręką

C1)Standardowa procedura jest jak opisana w Artykule A (Układania Na Czas).
Dodatkowe/specjalne zasady do układania jedną ręką są opisane poniżej.
 • C1a) Podczas układania zawodnik musi używać tylko jednej ręki. Kara: dyskwalifikacja ułożenia.
 • C1b) Podczas układania żadna inna część ciała ani żaden przedmiot, poza podłożem, nie może dotykać kostki. Kara: dyskwalifikacja ułożenia.
 • C1b2) Jeśli nastąpi uszkodzenie kostki, a zawodnik zdecyduje się na naprawienie jej, musi robić to jedną ręką, opcjonalnie używając podłoża. Kara: dyskwalifikacja ułożenia.
 • C1c) Podczas ułożenia, jak raz zawodnik dotknie kostki jedną ręką, nie może dotykać kostki drugą ręką. Kara: dyskwalifikacja ułożenia.

Artykuł D: Układanie Stopami

D1)Standardowa procedura jest jak opisana w Artykule A (Układanie Na Czas).
Dodatkowe/specjalne zasady dla Układania Stopami są opisane poniżej.
 • D1a) Zawodnik musi układać siedząc na krześle, siedząc na podłodze bądź stojąc.
 • D1b) Podczas preinspekcji i ułożenia zawodnik może używać tylko stóp (z lub bez skarpetek) i podłogi. Kara: dyskwalifikacja ułożenia.
 • D1c) Żadna inna część ciała ani inne dostępne przedmioty nie mogą dotykać kostki. Kara: dyskwalifikacja ułożenia.
D3)Rozpoczęcie Ułożenia
 • D3a) Zawodnik musi położyć swoje stopy na sensorach timera.
 • D3b) Zawodnik musi usunąć stopy z timera by wystartować ułożenie.
D4)Kończenie Ułożenia
 • D4a) Zawodnik musi zatrzymać timer przez położenie swoich stóp na sensorach timera.

Artykuł E: Układanie Na Najmniejszą Liczbę Ruchów

E1)Zasady są jak opisane w Artykule A (Układanie Na Czas).
Dodatkowe/specjalne zasady dla Układania Na Najmniejszą Liczbę Ruchów są opisane poniżej.
 • E1a) Maksymalna długość rozwiązania to 80 (ruchów i obrotów).
E2)Procedura dla Układania Na Najmniejszą Liczbę Ruchów:
 • E2a) Sędzia daje sekwencję mieszającą wszystkim zawodnikom z wydrukowaną wymieszaną pozycją. Sędzia włącza stoper i mówi 'Start'.
 • E2b) Zawodnik ma maksymalnie 60 minut na rozwiązanie sekwencji mieszającej w tak małej liczbie ruchów w jakiej potrafi.
 • E2b1) Sędzia powinien oznajmiać ubiegający czas po 30 minutach, 50 minutach, 55 minutach i 59 minutach oraz powiedzieć 'Stop' po 60 minutach.
 • E2c) Pod koniec 60 minut zawodnik musi mieć zapisane w sposób jasny dla sędziego rozwiązanie, zgodne z notacją w Artykule 12. Kara: dyskwalifikacja rozwiązania.
 • E2d) Metryką mierzenia długości rozwiązania jest Half Turn Metric.
 • E2e) Rozwiązanie zawodnika nie może być w żaden sposób połączone z algorytmem mieszającym. Kara: dyskwalifikacja ułożenia.
 • E2f) Zawodnik musi być w stanie dać jasne wytłumaczenie swojego rozwiązania.
E3)Zawodnik może używać następujących przedmiotów: papieru i długopisu (oba dostarczone przez sędziego), 3 kostek (dostarczone we własnym zakresie), nieograniczonej liczby kolorowych naklejek (dostarczone we własnym zakresie).
 • E3a) Kara za używanie innych przedmiotów: dyskwalifikacja rozwiązania.

Artykuł F: Układanie Clock'a

F1)Standardowa procedura jest jak opisana w Artykule A (Układanie Na Czas).
Dodatkowe/specjalne zasady dla Układania Clock'a są opisane poniżej.
F2)Mieszanie
 • F2a) Po mieszaniu sędzia umieszcza kostkę na Stackmacie w pozycji stojącej.
F3)Preinspekcja
 • F3a) Po preinspekcji zawodnik umieszcza kostkę na Stackmacie w pozycji stojącej.

Artykuł G: Układanie Magic'a (i podobnych układanek)

G1)Standardowa procedura jest jak opisana w Artykule A (Speed Solving).
Dodatkowe/specjalne zasady dla Układania Magic'a są opisane poniżej.
 • G1a) Zawodnik może wykonać rozgrzewkowe ułożenia. Kiedy sędzia i zawodnik wspólnie zdecydują, zaczynają się oficjalne ułożenia. Od tego momentu, wszystkie ulożenia są traktowane jako oficjalne ulożenia.
G2)Mieszanie
 • G2a) Magic nie jest mieszany.
 • G2b) Magic nie jest zakrywany przez sędziego.
G3)Preinspekcja
 • G3a) Nie ma preinspekcji.
G4)Rozpoczęcie Ułożenia
 • G4a) Magic (i podobne układanki) muszą leżeć kompletnie płasko na macie, dowolną z dwóch stron do góry.

Artykuł H: Układanie Wielu Kostek Z Zamkniętymi Oczami

H1)Standardowa procedura jest jak pisana w artykule B (Układanie Z Zamkniętymi Oczami).
Dodatkowe/specjalne zasady dla Układania Wielu Kostek Z Zamkniętymi Oczami są opisane poniżej.
 • H1a) Zawodnik musi powiedzieć przed rozpoczęciem konkurencji ile kostek (>1) chce układać z zamkniętymi oczami w danej próbie.
 • H1a1) Zawodnik nie może zmienić liczby kostek po rozpoczęciu konkurencji.
 • H1a2) Wybrana przez zawodnika liczba kostek musi być trzymana w tajemnicy aż do rozpoczęcia konkurencji.
 • H1b) Całkowity czas dozwolony na zapamiętywanie i ułożenie wynosi 10 minut na kostkę, mierzone stoperem.
 • H1b1) Kiedy całkowity czas dobiega końca, próba jest przerywana i zlicza się liczbę kostek ułożonych i kostek nie ułożonych.
 • H1c) Maksymalny całkowity czas dla wszystkich kostek wynosi 60 minut.

Artykuł Z: Przepisy Do Wyboru

Celem przepisów do wyboru jest danie dodatkowych możliwości do zarządzania zawodami. Zespół organizacyjny może zdecydować się by zastosować jeden bądź kilka z następujących przepisów do wyboru.
Zastosowanie przepisów do wyboru dla zawodów musi być zatwierdzone przez Zarząd WCA.

Z1)Zespół organizacyjny może zebrać wszystkie kostki do mieszania "podczas rejestracji".
Z2)Zespół organizacyjny może ograniczyć liczbę konkurencji na zawodnika.
Z3)Zespół organizacyjny może wybrać zawodników, którzy bezpośrednio kwalifikują się do konkretnej rundy w konkretnej konkurencji, bazując na wynikach z konkretnych zawodów.
Z4)Zespół organizacyjny może ustalić limit osób na konkurencję (first come first go, albo bazując na czasach z kwalifikacji, albo bazując na pozycji w światowym rankingu WCA).
Z5)Zespół organizacyjny może ograniczyć zawodników, by nie brali udziału w pewnych combinacjach konkurencji.


Historia zmian 2010
Historia zmian 2009
Historia zmian 2008
Regulamin, Wersja 2008
Regulamin, Wersja 2007
Regulamin, Wersja 2006 v2
Regulamin, Wersja 2006
Regulamin, Wersja 2005
Regulamin, Wersja 2004